Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


12 Redenen om in Relatietherapie te gaan

In dit artikel word het volgende behandeld:
 
 • Wat is relatietherapie?
 • Hoe werkt relatietherapie?
 • Tips bij relatieproblemen
 • 12 Redenen om in relatietherapie te gaan
 • 5 Redenen waarom Relatietherapie werkt

Liefdesrelaties zijn soms net als uw auto’s. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat alles goed in orde blijft en soepel blijft lopen. Als er een (klein) probleem is, dan is het beter dit meteen te verhelpen om te voorkomen dat u later serieus met panne komt te staan.

Over het algemeen zijn koppels goed in staat om het “regelmatig onderhoud” en “kleine reparaties” zelf uit te voeren, maar ondanks onze goede wil en dappere pogingen, is het soms noodzakelijk om er een professional in de vorm van een relatietherapeut bij te halen.

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie ook wel koppeltherapie genoemd, is een therapievorm welke als doel heeft om de (liefdes-)relatie tussen 2 (of meer) mensen te verbeteren.

Een relatietherapeut kan dus helpen bij relatieproblemen. De relatietherapeut helpt om inzicht te krijgen in de relatie, aanwezige conflicten op te lossen en de tevredenheid binnen de relatie te verbeteren door middel van therapie met beide partners tezamen.

Een relatietherapeut wordt ook wel systeemtherapeut of gezinstherapeut genoemd omdat er wordt uitgegaan van het feit dat de cliënt deel uit maakt van een z.g.n. systeem (een gezin of een partnerrelatie).

Wordt het gehele systeem (gezin) betrokken in de therapie, dan spreken wij van Gezinstherapie.

 

Hoe werkt relatietherapie?

Er zijn verschillende vormen van relatietherapie. Welke methode wordt toegepast is veelal afhankelijk van de theoretische oriëntatie van de therapeut.

In alle vormen van relatietherapie herkennen wij de volgende algemene elementen:

 1. De therapie wordt gezamenlijk ondergaan (tezamen met betrokken partners).
 2. Focus op een specifiek probleem (bijvoorbeeld: jaloezie, seksuele problemen, of spanningen en problemen voortvloeiend uit werk of een vorm van verslaving)
 3. Aandacht op de relatie op zich en niet op het individu door de therapeut.
 4. Oplossingsgericht traject met interventies sturend op verandering in gedrag.
 5. Duidelijke doelstellingen opgesteld in een plan van aanpak door de therapeut..

 Tips bij relatieproblemen

Veel problemen binnen de relatie hangen samen met problemen in de onderlinge communicatie.

Door het niet juist communiceren kunnen problemen ontstaan, verergeren en zelfs volledig uit de hand lopen.

Onderstaande tips hebben allen betrekking op de communicatie bij problemen in de relatie. Neem deze ter harte en probeer ze toe te passen op uw situatie. Zij kunnen u ook inzichten verschaffen in uw onderlinge communicatie. Dit kunnen handvatten voor u worden bij problemen in de toekomst (of hoe ze te voorkomen) of ze kunnen uitwijzen dat een gezamenlijk bezoek aan een relatietherapeut de enige en juiste volgende stap is.

Communicatietips:

 1. Kies altijd een rustig moment om belangrijke zaken of problemen te bespreken of uit te praten. Plan desnoods een moment ervoor in.
 2. Let tijdens belangrijke gesprekken op uw houding en maak oogcontact (zorg ervoor dat uw houding en oogcontact duidelijk maken dat u aandacht heeft voor de ander, dit vergemakkelijkt het gesprek)
 3. Maak geen verwijten, maar uit uw wensen. Het is zaak op een positieve manier dingen te bespreken. Achter ieder verwijt zit vaak een wens (van u). Benoem de wens in plaats van de partner iets te verwijten.
 4. Rond een gekozen onderwerp af voordat u aan een volgend onderwerp begint.
 5. Val niet in herhaling.. In plaats van te blijven hameren op de tekortkomingen, probeer goed te luisteren naar de reactie van uw partner en verder te praten richting oplossingen.
 6. Pas op met generaliseren! De woorden “nooit” en “altijd” werken vaak averechts. De partner zal zich gaan verdedigen in plaats van constructief met u te denken aan een oplossing.
 7. Spreek vanuit uzelf. Wanneer u aangeeft wat bepaald gedrag met ú doet, dan kan de partner zich hier in verplaatsen. Kiest u de veroordelende JIJ-vorm (jij doet dit en jij doet (nooit) dat), dan zal de partner zich wederom verdedigen in plaats van kritisch naar het eigen gedrag te kijken.
 8. Maak concrete afspraken en plan een moment in om te evalueren.

12 Redenen om in Relatietherapie te gaan

De volgende signalen en situaties kunnen een reden zijn om serieus relatietherapie te overwegen:

 1. Het vertrouwen in de partner is weg, verminderd of aangetast.
 2. Ruzies, onenigheden en discussies vinden steeds vaker plaats.
 3. De onderlinge communicatie is slecht en overwegend negatief geworden.
 4. Iets voelt niet goed. U weet niet precies wát of waarom…
 5. Er is iets dat u uw partner moet en wilt vertellen, maar het lukt u niet om dit te doen.
 6. U of u beiden ervaren beperkingen in het gedrag als gevolg van onenigheden.
 7. Een van de partners heeft een affaire of een affaire gehad.
 8. U of uw partner heeft iets ingrijpends meegemaakt, wat de manier waarop u met elkaar om gaat heeft veranderd.
 9. U ervaart dat u (met uw partner) vast lijkt te zitten in negatieve patronen en gedragingen.
 10. U heeft besloten bij elkaar te blijven omdat u kinderen heeft.
 11. Als koppel weet u niet meer hoe u uw (menings)verschillen moet oplossen.
 12. Wanneer de enige uitweg die u nog ziet is om een eind te maken aan de relatie.

5 Redenen waarom Relatietherapie werkt:


 1. Het verandert het beeld dat u heeft van de relatie;
 2. Relatietherapie verandert gedrag binnen de relatie;
 3. Relatietherapie kan helpen zich emotioneel (beter) te uiten;
 4. Het verbetert de communicatie binnen de relatie;
 5. Het kan de krachtige kanten van de relatie uitlichten.
Relatietherapie kan dus veel voor u, uw partner en uw relatie betekenen en kan zelfs leiden tot een betere en sterkere relatie als daarvoor.

Relatietherapeut vinden?

Vind hier meer informatie en verschillende profielen van therapeuten welke u en uw partner zouden kunnen helpen.

Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Zoek een praktijk bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »Andere artikelen

Therapie aan hoogbegaafde kinderen en jongeren en hun omgeving: verbinden vanuit eigenheid
Lees verder

Wandelpsychotherapie met Frank
Lees verder

De Zelfmoordlijn heeft een levenslijn nodig
Lees verder

Persoonlijke Ontwikkeling: meer jezelf worden
Lees verder


Zoek naar een praktijk in de buurt